Национален парк Източна Македония и Тракия

(АПОСИК) Отдел за управление на национални паркове Нестос – Вистонида и Родопи

Мултимедия – Библиотека

В централата на F.D. има библиотека, богата на проучвания с подходящи теми в областите на неговата отговорност. Също така има поредица от научни конференции за опазване на околната среда, любезно спонсорирани от Hellenic Open University. Библиотеката включва енциклопедии на гръцки и чужди езици, както и отделни книги за околната среда, екологичното образование, флората и фауната, но също и от общ характер като исторически, културни и др.

Skip to content